STALLINGS REGLEMENT

STOP voor de stopstreep.

– (Brom)fiets of E-Bike die hier gestald staan en langer staan dan 4 weken,
worden in de onbewaakte stalling gezet.

– Als de (brom)fiets of E-Bike meer dan 2 dagen blijft staan, bent u verplicht dit te melden.

I.V.M. de garantie bepalingen, de reparatiekaart minimaal 3 maanden bewaren.
Zonder reparatiekaart, geen recht op garantie.

– (Brom)fiets of E-Bike die hier gerepareerd staat, moet uiterlijk 7 dagen na de reparatie
opgehaald zijn. Daarna gaat stallingsgeld worden gerekend.

– Banden die hier zijn gekocht, maar door u zelf gemonteerd vallen buiten de garantie.

– (Brom)fiets of E-Bike die hier NA sluitingstijd gestald staan is op eigen risico!

Alle beschadigingen op of aan uw (brom)fiets, E-Bike of aan accessoires zijn
voor eigen risico!

– Wij openen geen sloten van (brom)fiets of E-Bike die buiten de bewaakte stalling staan.
Behalve met schriftelijke toestemming van de politie.

– Bij verlies van het stallingsbewijs of de reparatiestrook, blijft de (brom)fiets of E-Bike hier 2 dagen staan. Indien u anders kunt aantonen dat de (brom)fiets of E-Bike van u is mag hij gelijk met u mee.

– Bij verlies of beschadiging van het stallingsbewijs, betaald u € 1,50 aan administratiekosten.

Hier wordt over uw en onze eigendom gewaakt met een videosysteem.